Profesionālās pilnveidošanās kursi

Kopējo ESF projekta nr.9.2.6.0/17/I/001 mācību kalendāru septembra mēnesim skatīt šeit

Pieteikties uz kursiem iespējams šeit - atlasot sev interesējošās mācības. Papildus jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar attiecīgā ESF kursu projekta koordinatoru.

Bezmaksas kursi
Nr. Mācību programma Mērķauditorija Vieta TIP Statuss
1. Klīniskie algoritmi un klīniskie ceļi psihiskās veselības jomā:

1.1. “Alkohola atkarības ārstēšana un aprūpe”

projekta vadītāja: Linda Zande, tālr. 25757962, e-pasts linda.zande@vivendicentrs.lv

1. Izvērstā informācija, spiest šeit Ārsts (narkologs, psihiatrs, bērnu psihiatrs, psihoterapeits, neirologs, bērnu neirologs, primārās aprūpes ārsts, neatliekamās palīdzības ārsts), ārsta palīgs

Zoom vidē, attālināti

8

Apmācības norisināsies 2021. gada 29. oktobrī plkst. 9:00- 16:00

Pieteikties kursiem

1.2. “Opioīdu atkarīgo pacientu ārstēšana un aprūpe”

projekta vadītāja: Linda Zande, tālr. 25757962, e-pasts linda.zande@vivendicentrs.lv

1. Izvērstā informācija, spiest šeit Ārsts (psihiatrs, bērnu psihiatrs, psihoterapeits, narkologs, neatliekamās palīdzības ārsts, pediatrs, neirologs, bērnu neirologs, ģimenes (vispārējās prakses) ārsts). Zoom vidē, attālināti 8

Apmācības norisināsies 2021. gada 24. septembrī plkst. 9:00- 16:00

Pieteikties kursiem

1.3. "Depresijas diagnostika, ārstēšana un aprūpe"

projekta vadītāja: Anna Āboliņa, tālr. 27570957, e-pasts anna.abolina@vivendicentrs.lv

1. Izvērstā informācija, spiest šeit Ārsts (psihiatrs, bērnu psihiatrs, psihoterapeits, narkologs, neatliekamās palīdzības ārsts, pediatrs, neirologs, bērnu neirologs, ģimenes (vispārējās prakses) ārsts) Zoom vidē, attālināti 8

Apmācības norisināsies 2021. gada 24. septembrī plkst. 9:00- 16:00

Pieteikties kursiem

1.4. "Šizofrēnijas diagnostika, ārstēšana un aprūpe"

projekta vadītāja: Anna Āboliņa, tālr. 27570957, e-pasts anna.abolina@vivendicentrs.lv

1. Izvērstā informācija, spiest šeit Ārsts (psihiatrs, bērnu psihiatrs, psihoterapeits,
narkologs, neatliekamās palīdzības ārsts, pediatrs,
neirologs, bērnu neirologs, ģimenes (vispārējās
prakses) ārsts), ārsta palīgs.
Zoom vidē, attālināti 8

Apmācības norisināsies 2021. gada 15. oktobrī plkst. 9:00- 16:00

 

Pieteikties kursiem

 

1.5. "Demences diagnostika, ārstēšana un aprūpe"

projekta vadītāja: Anna Āboliņa, tālr. 27570957, e-pasts anna.abolina@vivendicentrs.lv

1. Izvērstā informācija, spiest šeit Ārsts (psihiatrs, bērnu psihiatrs, psihoterapeits,
narkologs, neatliekamās palīdzības ārsts, pediatrs,
neirologs, bērnu neirologs, ģimenes (vispārējās
prakses) ārsts)
Zoom vidē, attālināti 8

Apmācības norisināsies 2021. gada 15. novembrī plkst. 9:00- 16:00

 

Pieteikties kursiem

 

2. "Mūsdienu psihotropo vielu līdzekļu mijiedarbība ar citu grupu medikamentiem"

projekta vadītāja: Anna Āboliņa, tālr. 27570957, e-pasts anna.abolina@vivendicentrs.lv

1. Izvērstā informācija, spiest šeit Ārsts, māsa, farmaceits, farmaceita asistents Zoom vidē, attālināti 24/36

Apmācības norisināsies 2021. gada 26., 27., 29.novembrī plkst. 9:30- 16:30

Pieteikties kursiem

3. "Veselības aprūpe personām ar invaliditāti – profilakse un veselības veicināšana: riska faktoru mazināšana, veselīga dzīvesveida un fizisko aktivitāšu veicināšana"

projekta vadītāja: Anna Āboliņa, tālr. 27570957, e-pasts anna.abolina@vivendicentrs.lv

1. Izvērstā informācija, spiest šeit Māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists Zoom vidē, attālināti 15-16

Apmācības norisināsies 2021. gada 16. un 18. septembrī plkst. 10:00- 17:00

Pieteikties kursiem

4. "Ģimenes plānošana sociāli atstumtajām un augsta perinatālā riska grupas sievietēm"

projekta vadītāja: Anna Āboliņa, tālr. 27570957, e-pasts anna.abolina@vivendicentrs.lv 

1. Izvērstā informācija, spiest šeit Māsa, ārsta palīgs, vecmāte, ārsts Zoom vidē, attālināti 16

Apmācības norisināsies 2021. gada 21. un 22. oktobrī plkst. 9:30- 16:30

Pieteikties kursiem

5. "Ģimenes plānošana sociāli atstumtajām sievietēm"

projekta vadītāja: Anna Āboliņa, tālr. 27570957, e-pasts anna.abolina@vivendicentrs.lv

1. Izvērstā informācija, spiest šeit

Sociālajā jomā strādājošie darbinieki, izņemot ārstniecības personas

Zoom vidē, attālināti 8

Apmācības norisināsies 2021. gada 17. septembrī plkst. 9:00- 16:00

Pieteikties kursiem

6. "Specifisko prasmju attīstīšana darbā ar psihiski slimām personām"

projekta vadītāja: Anna Āboliņa, tālr. 27570957, e-pasts anna.abolina@vivendicentrs.lv

1. Izvērstā informācija, spiest šeit Ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs Zoom vidē, attālināti 24

Apmācības norisināsies 2021. gada 1., 8. un 16. oktobrī plkst. 9:30- 16:30

Pieteikšanās noslēgusies!

7. "Psihisko un uzvedības traucējumu mūsdienīgas terapijas principi stacionārā un ambulatorā praksē. Agresīvās uzvedības nemedikamentozā korekcija"

projekta vadītāja: Anna Āboliņa, tālr. 27570957, e-pasts anna.abolina@vivendicentrs.lv

1. Izvērstā informācija, spiest šeit Ārsts, māsa, ārsta palīgs Zoom vidē, attālināti 32

Apmācības norisināsies 2021. gada 20., 22., 25., 30. novembrī plkst. 9:30- 16:30

Pieteikties kursiem

8. "Alkohola, nikotīna, procesu atkarības problēmu identificēšana un īsās intervences sniegšana primārajā veselības aprūpē."

projekta vadītāja: Maija Baķe, tālr. 29276990, e-pasts maija.bake@vivendicentrs.lv

1. Izvērstā informācija, spiest šeit  Ārsts, ārsta palīgs, māsa, farmaceits, farmaceita asistents Zoom vidē, attālināti 24

Apmācības norisināsies 2021. gada 10., 17. un 18. septembrī plkst. 9:30-16:30.

Pieteikties kursiem

2. Izvērstā informācija, spiest šeit  Ārsts, ārsta palīgs, māsa, farmaceits, farmaceita asistents Zoom vidē, attālināti 24

Apmācības norisināsies 2021. gada  8., 15., 16. oktobrī plkst. 9:30-16:30.

Pieteikties kursiem

9. "Komunikācijas prasmju pilnveide darbā ar personām ar psihiskiem, uzvedības un nervu sistēmas attīstības traucējumiem"

projekta vadītāja: Maija Baķe, tālr. 29276990, e-pasts maija.bake@vivendicentrs.lv

1. Izvērstā informācija, spiest šeit Ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, sociālajājomā strādājošie, t.sk., sociālo dienestu un nevalstiskāsektora darbinieki Zoom vidē, attālināti 12/16

Apmācības norisināsies 2021. gada 21. un 23. septembrī plkst. 9:00-16:00.

Pieteikties kursiem

10. "Sadarbības process un sadarbības prasmju stiprināšana starp dažādu jomu speciālistiem, kas ikdienā strādā ar personām ar psihiskiem, uzvedības un nervu sistēmas attīstības traucējumiem"

projekta vadītāja: Maija Baķe, tālr. 29276990, e-pasts maija.bake@vivendicentrs.lv

1. Izvērstā informācija, spiest šeit Ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, sociālajā
jomā strādājošie, t.sk., sociālo dienestu un nevalstiskā
sektora darbinieki
Zoom vidē, attālināti 12/16

Apmācības norisināsies 2021. gada 20. un 24. septembrī plkst. 9:00-16:00.

Pieteikties kursiem

11. "Sirds un asinsvadu, onkoloģisko slimību un psihisko slimību profilakse un savlaicīga diagnostika, tostarp fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšana primārajā veselības aprūpē"

projekta vadītāja: Beatrise Upeniece, tālr. 27063026, e-pasts beatrise.upeniece@vivendicentrs.lv

1. Izvērstā informācija, spiest šeit Māsa, ārsta palīgs, ārsts Zoom vidē, attālināti 24

Apmācības norisināsies 2021. gada 23., 24. un 26. novembrī plkst. 9:30-16:30.

Pieteikties kursiem

12. "Rehabilitācijas procesa organizēšana pacientiem primārās veselības aprūpes līmenī"

projekta vadītāja: Beatrise Upeniece, tālr. 27063026, e-pasts beatrise.upeniece@vivendicentrs.lv

1. Izvērstā informācija, spiest šeit Ārsta palīgs, māsa, funkcionālais speciālists, ārsts Zoom vidē, attālināti 16

Apmācības norisināsies 2021. gada 18. un 25. septembrī plkst. 9:30-16:30.

Pieteikties kursiem

13. "Bērnu psihiskie un uzvedības traucējumi, tostarp ēšanas traucējumi – anoreksija, bulīmija, kompulsīvā pārēšanās – bērniem un pusaudžiem"

projekta vadītāja: Beatrise Upeniece, tālr. 27063026, e-pasts beatrise.upeniece@vivendicentrs.lv

1. Izvērstā informācija, spiest šeit  Māsa, ārsta palīgs, farmaceits un farmaceita asistents, ārsts Zoom vidē, attālināti 24

Apmācības norisināsies 2021. gada 2., 5. un 9. oktobrī plkst. 9:30/10:00-16:30/17:00.

Pieteikties kursiem

14. "Reproduktīvā vecuma onkoloģisko pacientu izglītošana par partnerattiecībām ārstēšanas laikā un turpmāk"

projekta vadītāja: Beatrise Upeniece, tālr. 27063026, e-pasts beatrise.upeniece@vivendicentrs.lv

1. Izvērstā informācija, spiest šeit Ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits, funkcionālais speciālists Zoom vidē, attālināti 16

Apmācības norisināsies 2021. gada 15. un 16. oktobrī plkst. 9:30-16:30.

Pieteikties kursiem

15. "Mans klients/mans pacients - izaicinājumi darbā ar personām ar psihiskiem, uzvedības un nervu sistēmas attīstības traucējumiem"

projekta vadītāja: Anna Āboliņa, tālr. 27570957, e-pasts anna.abolina@vivendicentrs.lv

1. Izvērstā informācija, spiest šeit Ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists,
sociālā jomā strādājošie, t.sk. sociālo dienestu un
nevalstiskā sektora darbinieki.
Zoom vidē, attālināti 16

Apmācības norisināsies 2021. gada 6. un 7. oktobrī plkst. 9:00-16:00.

Pieteikties kursiem

16. "Par grūtniecības mākslīgas pārtraukšanas gaitu, riskiem un alternatīvām izvēlēm grūtniecei, kura vēlas mākslīgi pārtraukt grūtniecību"

projekta vadītāja: Anna Āboliņa, tālr. 27570957, e-pasts anna.abolina@vivendicentrs.lv

1. Izvērstā informācija, spiest šeit Ārsts, vecmāte Zoom vidē, attālināti 8

Apmācības norisināsies 2021. gada 8. decembrī plkst. 9:00-16:00.

Pieteikties kursiem

17. "Fizisko aktivitāšu metožu izmantošana psihiatrijas pacientiem"

projekta vadītāja: Beatrise Upeniece, tālr. 27063026, e-pasts beatrise.upeniece@vivendicentrs.lv

1. Izvērstā informācija, spiest šeit Ārsta palīgs, māsa, funkcionālais speciālists, ārsts Zoom vidē, attālināti 16

Apmācības norisināsies 2021. gada 6. un 13. novembrī plkst. 9:30-16:30.

Pieteikties kursiem

Mācības ir bez maksas un tiek realizētas ar Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001 "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana" atbalstu.

Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku mājaslapas lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu «Piekrītu», jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs jebkurā laikā varat atcelt savu piekrišanu, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Izvērsts Privātuma Politikas apraksts pieejams šeit.zzz